Georgia Southern

Georgia Southern University Eagles - Statesboro, GA - Established 1906